Vleu de Boules

Opgeven voor doublettoernooien bij Geert Eshuis. Telefoonnummer en emailadres staan in de ledenlijst.

Algemene gegevens

Adres jeu de boule banen:

Dorpsplein/Schoolstraat
Vleuten
Onze banen vindt u bij het Stadskantoor/wijkservicecentrum.

Adres secretariaat:

Mevrouw Jolanda van Groeningen
Wageningseberg 352
3524 LX Utrecht
Telefoon: 06-13470023
E-mailadres: butje123@gmail.com

Bank:

Iban: NL75RABO0367527243
t.n.v. Vleu de Boules te Vleuten

Lid worden:

Opgeven bij onze secretaris mevrouw Jolanda van Groeningen.
Graag de volgende gegevens vermelden:
* Naam, adres, postcode en woonplaats
* Telefoonnummer
* E-mailadres
* Geboortedatum
Graag per e-mail aanmelden: butje123@gmail.com

Contributie:

€ 27,50 per kalenderjaar of bij lid worden tussen 1 januari en 1 oktober.
Voor 2 samenwonende leden op hetzelfde adres bedraagt de contributie € 45,00 per kalenderjaar.

Lid worden tussen 1 oktober en 1 januari:
€ 15,00 of € 25,00 voor 2 samenwonende leden op hetzelfde adres.

Lidmaatschap opzeggen: 

Per e-mail of brief aan de secretaris.
Alleen per 1 januari van het volgende jaar.
Opzegging moet vóór 1 december van het lopende jaar door de secretaris zijn ontvangen. 

Huisregels:

Huishoudeljk Reglement 2020
Word – 18,2 KB 849 downloads