• 14 juni: Euro woensdag 13:00 uur
 • 24 juni: Doubletten Bike Totaal 10:00 uur
 • 1 juli: 1e Zaterdag 13:00 uur

15 Mei 2023 - Tijdstippen spelen en oefenen

Beste Leden,

 

Voor dit jaar is in de ALV afgesproken dat we wedstrijden op woensdag- en zaterdagmiddag (als proef) om 13.00 uur starten in plaats van om 13:30 uur.

Er is echter geregeld verwarming / irritatie over de aanvangstijd voor het vrij spelen op de woensdag- en zaterdagmiddag.
Om deze weg te nemen heeft het bestuur besloten dat we het aanvangstijdstip van het vrij spelen (dus als er geen wedstrijden zijn) ook op 13.00 uur te zetten.

Dus vanaf heden wordt er op woensdag- en zaterdagmiddag vanaf 13.00 uur gespeeld, ongeacht of er wedstrijden gespeeld worden of niet.

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur Vleudeboules

 

9 mei 2023 - Vleudeboules info app

Beste Leden,


Op whatsapp gaan we een groepsapp aanmaken met de naam 'Vleudeboules info app'. Via deze app kunnen we sneller korte termijn en/of spoed informatie van/voor onze club met jullie delen. Alleen de beheerders van deze app kunnen hierin berichten plaatsen, reageren door jullie op een bericht of zelf een bericht plaatsen is met deze app niet mogelijk. Om deelnemer aan deze app te zijn moet jullie 06 nummer bij ons bekend zijn. Mocht jouw 06 nummer nog niet bekend bij ons geef dit dan door aan Jolanda. Wil je geen deelnemer zijn, dan kun je zelf jouw telnr uit de app verwijderen.

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur Vleudeboules

 

23-04-2022 - Bedankje aftredende bestuursleden

Voordat de prijsuitreiking van ons 1e doubletten toernooi dit jaar plaats vonden zijn de, tijdens de laatste ALV, afgetreden bestuursleden in het zonnetje gezet. Leo bedankte Henk Koet, Gerard Woutersen en Frans de Wilde voor hun jarenlange en  enorme inzet voor Vleu de Boules. Hun expertise zal worden gemist. Het resultaat ervan is een gezellige en enthousiaste vereniging die inmiddels meer dan 70 leden heeft.

Het huidige bestuur zal haar uiterste best doen deze lijn door te zetten en hopen dat zij waar nodig op Henk, Gerard en Frans kunnen terugvallen. Namens de hele vereniging ontvangen ze een mooie bos bloemen, een kadobon en een groot applaus.

06-04-2022

We hebben een nieuw emailadres! Vanaf nu kunt u ons bereiken op info@vleudeboules.nl.

Er is een kleine aanpassing / aanvulling geweest in de toernooi agenda. Deze versie is in het betreffende tabblad te downloaden.

Op zaterdag 14 mei spelen we een triplettentoernooi. Ook spelers van buiten de vereniging zijn hiervoor uitgenodigd en van harte welkom. Aanvang van het toernooi is om 13:00 uur. Uiterlijk om 12:50 uur melden bij de wedstrijdleiding.

Op woensdag 11 mei wordt er niet gespeeld in verband met de kermis die op de naastgelegen parkeerplaatsen opgesteld zal staan.

De foto's en uitslag van 1e zaterdag 2 april 2022 is op de site geplaatst.

06-03-2022 - Uitslag openingstoernooi

De uitslag staat onder wedstrijden en dan overige toernooien

14-02-2022 - Bestuurswisselingen

Op de ALV van 4 februari hebben Henk Koet en Gerard Woutersen te kennen gegeven na 6 jaar het bestuur te gaan verlaten. Gelukkig hebben Leo Rusman en Arjan de Grijff zich kandidaat gesteld voor een bestuursfunctie en zijn ze na stemming unaniem toegelaten tot het bestuur.

In de ALV is Jolanda van Groeningen herkozen en Geert Eshuis is officieel toegetreden.

Frans de Wilde heeft afgelopen week te kennen gegeven, na 10 jaar in het bestuur te hebben gezeten, ook het bestuur te gaan verlaten. Wij betreuren dit, maar respecteren het besluit van Frans.

Het bestuur bestaat derhalve op dit moment uit Jolanda, Geert, Leo en Arjan.

Wijzigingen toernooi agenda t.o.v. presentatie ALV:

- De 1e zaterdag wordt verschoven van 5 maart naar 12 maart.
- De Euro woensdag wordt verplaatst van 16 maart naar 23 maart.
- Het verrassingstoernooi wordt vervroegd van 26 maart naar 5 maart.

30-01-2022 - Algemene Ledenvergadering 

De algemene ledenvergadering gaat door.
LET OP: Aanvang 19.30 uur.

Vanwege de coronamaatregelen stoppen we uiterlijk om 21.45 uur. Om 22.00 uur moet iedereen De Schakel verlaten hebben. 

14-01-2022
Versoepeling corona maatregelen. We mogen weer in koppels spelen. Wel graag een mondkapje op als 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is.

13-01-2022
Wij ontvingen het trieste bericht dat Albert Verheul op 12 januari j.l. is overleden. De rouwkaart heeft Jolanda per mail naar alle leden gestuurd. 

Albert is vanaf de oprichting in 1983 tot en met 2020 lid geweest van onze vereniging. Hij droeg de club altijd een warm hart toe. Vele jaren was hij bestuurslid. Hij was onder andere een periode penningmeester. Albert was een verdienstelijk bouler. Samen met Gerrie behaalde hij vele prijzen. Wij wensen Gerrie veel sterkte toe met dit verlies.

We begrijpen dat veel leden graag afscheid van Albert willen nemen. Dat is helaas niet mogelijk vanwege de coronamaatregelen. Henk heeft contact gehad met Gerrie. Helaas kunnen maar 2 leden de uitvaart bijwonen. Dat zijn onze bestuursleden Henk Koet en Frans de Wilde. 

03-01-2022
Nieuw wachtwoord

Het wachtwoord voor de ledenlijst en de notulen van de bestuursvergaderingen is vernieuwd. 

De secretaris stuurt in een email het nieuwe wachtwoord aan de leden.

22-12-2021
Notulen bestuursvergadering 

De notulen van de bestuursvergadering van 12 oktober 2021 staan op de site onder het kopje bestuur. 

20-12-2021
Kerstgroet van het bestuur

Klik hieronder op Download en het bestand opent

Kerstgroet Bestuur 2021
Word – 55,1 KB 400 downloads

19-12-2021
Nieuwe coronamaatregelen

 1. Vanwege de nieuwste coronamaatregelen kunnen we niet meer boulen op de maandagavond.
  De woensdag- en zaterdagmiddagen gelukkig nog wel.
 2. De prijsuitreiking kan vrijdagavond ook niet doorgaan. 
 3. Woensdag bespreken we in de bestuursvergadering hoe en wanneer we de prijswinnaars 2021 bekend maken en we de bekers uitreiken. 

Boulebaan vernieuwd

De boulebaan heeft een metamorfose ondergaan. De gemeente heeft alle betonranden vernieuwd en vrijdag 5 november hebben Leo, Henk, Frans, Geert en Gerard de betonranden van nieuw hout voorzien. 

In het middenterrein heeft de gemeente 4 banken geplaatst. Dat zijn er 2 meer dan voorheen. De tent kan en er nog precies naast staan. Op het terrein waarop de tent staat kan en mag niet meer met jeu de bouleballen gegooid worden. Dit veroorzaakt schade aan de betonranden en dat zou zonde zijn. 

21-07-2021
Nieuwe regels NJBB

Wij houden met betrekking tot de afstand van de but tot het einde of zijkant van de baan de regels aan zoals wij die kennen:
50 cm van het eind, de zijkant of een obstakel zoals een boom of de elektriciteitskast. 
De ring moet een meter uit de kant worden gelegd zodat de teams uit de verschillende banen niet te dicht op elkaar staan. 

12-06-2021
Opgeven voor Doublettoernooien 

Opgeven voor doublettoernooien vanaf 12-06-2021 bij Geert Eshuis.

Je vindt zijn gegevens in de ledenlijst.

Nieuwe sponsor

We hebben, in elk geval voor dit jaar, een nieuwe sponsor:

Bike Totaal Van Zuylen 

In de agenda staat op 23 oktober 2021 dat we nog een sponsor zochten. Die hebben we hiermee gevonden. 

Vleu de Boules en de Torenpleinschool slaan de handen ineen

Een spontaan telefoontje was voldoende om de leerlingen van de Torenpleinschool een geweldige alternatieve gymles te bieden op woensdag 31 maart. Door de coronamaatregelen zijn de gymlessen niet zo uitdagend dan normaal en dus was er behoefte aan een alternatief programma, zeker met dit prachtige weer.

Op zoek naar een alternatieve locatie kwamen wij uit bij de jeu de boules baan van Vleuten tegenover de school. Een telefoontje later lagen daar de afspraken, materiaal mocht geleend worden van de vereniging en de leerlingen van groep 5 t/m 8 mochten een heerlijke ochtend beleven op de jeu de boules baan onder de bezielende leiding van de voorzitter van de vereniging.

Geweldig dat dit soort mooie samenwerkingen in de buurt kunnen ontstaan in deze lastige tijd. 

Nieuwe regels voor boulen op maandagavond en woensdag- en zaterdagmiddag. Zie ook onze email van vrijdag 16 oktober 2020

 1. Vooraf opgeven bij Frans de Wilde. Zijn telefoonnummer is 030 2617508 of 06-46541262. Opgeven kan alleen op de dag zelf. Woensdag en zaterdag tot 12.00 uur en maandag tot 17.00 uur. Frans vertelt je als hoeveelste lid je je die dag hebt aangemeld. Ben je nummer 25 dan kun je helaas niet meedoen, maar ben je wel nummer 1 voor de volgende keer enz.
 2. Er mogen geen tripletten meer gespeeld worden.
  Zijn er 14, 18 of 22 leden die zich hebben opgegeven, dan spelen de 2 leden die zich als laatsten opgaven têtê a têtê.
  Zijn er 15, 19 of 23 leden die zich hebben opgegeven, dan spelen de 3 leden die zich als laatsten opgaven met z’n 3en têtê a têtê op één baan. (Onderling ruilen mag natuurlijk altijd)
 3. Geen officiële wedstrijden, dus morgen geen têtê a têtê toernooi. Wel vrij spelen vanaf half 2.
 4. Een aantal banen zijn afgezet met rood/witte linten. Kruip er niet onderdoor en stap er niet overheen.
 5. Geen alcohol op de baan en geen catering. Je mag natuurlijk wel voor jezelf alcoholvrije dranken mee nemen. Als De Schakel open is, kun je daar koffie of limonade kopen.
 6. Heb je klachten die op corona kunnen wijzen zoals hoesten en niezen geef je dan niet op. Ook niet als je (nog) geen koorts hebt.
 7. Arjen de Grijff en Geert Eshuis zijn door het bestuur aangesteld als corona coördinatoren. Aanwijzingen van hen (of van het bestuur) moeten direct opgevolgd worden. Geert en Arjen zijn door het bestuur gemachtigd officiële waarschuwingen te geven. Bij een 2e officiële waarschuwing ontvangt het lid een brief van het bestuur waarin staat dat hij/zij een maand niet mag komen boulen.