Opgeven voor doublettoernooien bij Geert Eshuis. Telefoonnummer en emailadres staan in de ledenlijst.

Notulen Bestuursvergadering 17 augustus 2021

De notulen van de bestuursvergadering van 17 augustus 2021 staan op de site onder het kopje bestuur. 

Nieuwe agenda

De agenda is gewijzigd. 

Op zaterdag 25 september 2021 spelen we het Van Zuijlen Bike Totaal toernooi.

Het makelaars toernooi is nu gepland voor zaterdag 23 of zondag 24 oktober. Op dit toernooi spelen diverse (medewerkers van) makelaars onderling een aantal wedstrijden. 

21-07-2021
Nieuwe regels NJBB

Wij houden met betrekking tot de afstand van de but tot het einde of zijkant van de baan de regels aan zoals wij die kennen:
50 cm van het eind, de zijkant of een obstakel zoals een boom of de elektriciteitskast. 
De ring moet een meter uit de kant worden gelegd zodat de teams uit de verschillende banen niet te dicht op elkaar staan. 

12-06-2021
Opgeven voor Doublettoernooien 

Opgeven voor doublettoernooien vanaf 12-06-2021 bij Geert Eshuis.

ZJe vind zijn gegevens in de ledenlijst.

Nieuwe sponsor

We hebben, in elk geval voor dit jaar, een nieuwe sponsor:

Bike Totaal Van Zuylen 

In de agenda staat op 23 oktober 2021 dat we nog een sponsor zochten. Die hebben we hiermee gevonden. 

Opgeven om te boulen niet meer nodig.

Gezien de versoepeling van de coronaregels is het niet meer nodig om je vooraf aan te melden. 

Vleu de Boules en de Torenpleinschool slaan de handen ineen

Een spontaan telefoontje was voldoende om de leerlingen van de Torenpleinschool een geweldige alternatieve gymles te bieden op woensdag 31 maart. Door de coronamaatregelen zijn de gymlessen niet zo uitdagend dan normaal en dus was er behoefte aan een alternatief programma, zeker met dit prachtige weer.

Op zoek naar een alternatieve locatie kwamen wij uit bij de jeu de boules baan van Vleuten tegenover de school. Een telefoontje later lagen daar de afspraken, materiaal mocht geleend worden van de vereniging en de leerlingen van groep 5 t/m 8 mochten een heerlijke ochtend beleven op de jeu de boules baan onder de bezielende leiding van de voorzitter van de vereniging.

Geweldig dat dit soort mooie samenwerkingen in de buurt kunnen ontstaan in deze lastige tijd. 

Goedkeuring financiële verslag 2020

Op 18 januari 2021 heeft de kascommissie (bestaande uit Daria van Kenna en Henk Enserink) het jaarverslag goedgekeurd en zij adviseren de ALV de penningmeester decharge te verlenen. 

Email van 28 maart 2021

Beste leden.

Gelukkig mogen wij vanaf zaterdag 20 maart weer doublette spelen, er kunnen  28 spelers aan meedoen. Nu met het laatste nieuws dat de avondklok naar 22.00 uur is verplaatst, kunnen wij ook in april op de maandagavonden weer spelen. Als je wilt spelen kan je bellen naar Frans de Wilde, hij regelt de bezetting van de velden. Zijn telefoonnummer is 030-2617508. En als je liever op zijn nieuwe mobiel wilt bellen, bel dan 06-46541262 helaas was het nr. dat ik had opgegeven onjuist . (Dus bel dit nr. 06 - 10565623 alstublieft niet meer).

Mocht het zijn dat het vol zit, dan kom je op de reservelijst te staan, voor de volgende speeldag middag. Er mogen helaas nog geen toernooien gespeeld worden. De toernooien die gepland staan en niet gespeeld kunnen worden, die gaan we zoveel mogelijk inhalen. Hoop jullie allemaal weer snel te zien op de baan, maar houdt je aan de regels die zijn opgelegd.

Henk Koet, Voorzitter

Tel. 06-33002621

Of mail naar : henk.koet@ziggo.nl

Email van 14 maart 2021

Beste leden,

Gelukkig mogen wij vanaf zaterdag 20 maart weer doublette spelen, er kunnen 28 spelers aan meedoen. Als je wilt spelen kan je bellen naar Frans de Wilde die regelt de bezetting van de velden. Zijn telefoonnummer is 030-2617508. En als je liever op zijn nieuwe mobiel wilt bellen, bel dan 06-10565623.

Mocht het zijn dat het vol zit, dan kom je op een reservelijst voor de volgende speeldag/middag te staan. Er mogen helaas nog geen toernooien gespeeld worden. De toernooien die gepland staan en niet gespeeld worden, zullen zoveel mogelijk worden ingehaald. Hoop jullie allemaal weer snel te zien op de baan, maar houdt je aan de regels die zijn opgelegd.

Henk Koet, Voorzitter

Tel. 06-33002621

Mail: henk.koet@ziggo.nl

Email van 25 januari 2021

Beste leden,

Zoals jullie ongetwijfeld weten is de avondklok een feit. Iedereen moet dus om 21.00 uur binnen zijn.

We hebben daarom besloten om, tot de coronamaatregelen weer versoepeld worden, niet meer in clubverband op maandagavond te spelen.

De mogelijkheid om naar de middag uit te wijken hebben besproken. Dit zou naar onze mening een tegengesteld effect van de maatregelen kunnen hebben. Het doel van de maatregelen is om contacten te verminderen. Wij denken dat het niet uitgesloten is dat op de middag meer leden zouden gaan boulen dan op de avond.

Zodra spelen op de maandagavond in clubverband weer mogelijk is, horen jullie dat van ons.

De overige maatregelen blijven van toepassing. Dus alleen tête a tête en melden bij Frans.

Blijf gezond, denk aan elkaar en hou je zoveel als mogelijk aan de coronaregels.

 

BROEKE STEIGERBOUW

heeft ons helaas weten met ingang van 2021 geen sponsor meer te zijn.

Nieuw bestuurslid Geert Eshuis

Het bestuur is weer voltallig.

Email 24-11-2020
Geert Eshuis heeft zich aangemeld bij het bestuur voor een bestuursfunctie.
Wij zijn hier erg blij mee.
Geert zal in de komende tijd meedraaien in het bestuur.

Met vriendelijke groet

Henk Koet Voorzitter

Tel. 33002621

Nieuwe regels voor boulen op maandagavond en woensdag- en zaterdagmiddag. Zie ook onze email van vrijdag 16 oktober 2020

 1. Vooraf opgeven bij Frans de Wilde. Zijn telefoonnummer is 030 2617508 of 06-46541262. Opgeven kan alleen op de dag zelf. Woensdag en zaterdag tot 12.00 uur en maandag tot 17.00 uur. Frans vertelt je als hoeveelste lid je je die dag hebt aangemeld. Ben je nummer 25 dan kun je helaas niet meedoen, maar ben je wel nummer 1 voor de volgende keer enz.
 2. Er mogen geen tripletten meer gespeeld worden.
  Zijn er 14, 18 of 22 leden die zich hebben opgegeven, dan spelen de 2 leden die zich als laatsten opgaven têtê a têtê.
  Zijn er 15, 19 of 23 leden die zich hebben opgegeven, dan spelen de 3 leden die zich als laatsten opgaven met z’n 3en têtê a têtê op één baan. (Onderling ruilen mag natuurlijk altijd)
 3. Geen officiële wedstrijden, dus morgen geen têtê a têtê toernooi. Wel vrij spelen vanaf half 2.
 4. Een aantal banen zijn afgezet met rood/witte linten. Kruip er niet onderdoor en stap er niet overheen.
 5. Geen alcohol op de baan en geen catering. Je mag natuurlijk wel voor jezelf alcoholvrije dranken mee nemen. Als De Schakel open is, kun je daar koffie of limonade kopen.
 6. Heb je klachten die op corona kunnen wijzen zoals hoesten en niezen geef je dan niet op. Ook niet als je (nog) geen koorts hebt.
 7. Arjen de Grijff en Geert Eshuis zijn door het bestuur aangesteld als corona coördinatoren. Aanwijzingen van hen (of van het bestuur) moeten direct opgevolgd worden. Geert en Arjen zijn door het bestuur gemachtigd officiële waarschuwingen te geven. Bij een 2e officiële waarschuwing ontvangt het lid een brief van het bestuur waarin staat dat hij/zij een maand niet mag komen boulen.

Afwijkende regels kampioenen 2020

In de maanden april mei en juni konden we door de coronamaatregelen geen toernooien spelen. Daardoor spelen we in 2020 maar 5 keer zowel het 1e zaterdag- als het doublettoernooi. De reglementen van deze toernooien bepalen dat je, om voor het kampioenschap in aanmerking te komen, minstens 4 van de 6 toernooien moet hebben gespeeld.

Als bestuur hadden we 2 opties:
1. Geen kampioenen 1e zaterdag en doublet
2. Om voor het kampioenschap in aanmerking te komen, tellen we dit jaar 4 van de 5 toernooien
Na rijp beraad hebben voor optie 2 gekozen.