Vanwege de coronamaatregelen vanaf 16 december 2020 alleen nog tĂȘte a tĂȘte

Vanwege de coronamaatregelen vanaf 16 december 2020 alleen nog tête a tête

Email van 15 december 2020

Hallo allemaal,

We hebben helaas opnieuw moeten besluiten om alleen nog het spelen van tête a tête toe te staan op de baan.

De coronamaatregelen bepalen dat het niet is toegestaan om met meer dan 2 personen samen (buiten) te sporten.

De overige maatregelen blijven ook van toepassing. Dus als je komt spelen, geef je dan op bij Frans de Wilde.

Zijn telefoonnummers zijn 030-2617508 en 06-4651462.

Met vriendelijke groet,

Gerard Woutersen

Namens het bestuur van Vleu de Boules 

Nieuw bestuurslid Geert Eshuis

Het bestuur is weer voltallig.

Email 24-11-2020
Geert Eshuis heeft zich aangemeld bij het bestuur voor een bestuursfunctie.
Wij zijn hier erg blij mee.
Geert zal in de komende tijd meedraaien in het bestuur.

Met vriendelijke groet

Henk Koet Voorzitter

Tel. 33002621

Doublet mag weer vanaf zaterdag 21 november 2020

Sinds vandaag gelden weer de maatregelen zoals deze tot 4 november golden.
Dat betekent dat we weer met 4 tegelijk in de buitenlucht aanwezig mogen zijn en dus weer doublet mogen spelen.

De overige maatregelen blijven van toepassing. Bovenop de algemeen geldende maatregelen blijft dus van toepassing dat je je vooraf bij Frans de Wilde moet opgeven als je komt boulen. zie hieronder bij "Nieuwe regels voor boulen .............."

Prijsuitreiking 4 december 2020

Vanwege de coronamaatregelen kunnen dit jaar helaas niet alle leden uitnodigen. De prijswinnaars hebben een uitnodiging ontvangen om hun beker in ontvangst te nemen. Zie de mail van het bestuur van maandag 16 november 2020. 

In de loop van zaterdag 5 december 2020 maken we de prijswinnaars op deze site bekend. 

Alleen nog têtê a têtê

In ieder geval t/m woensdag 18 november 2020. Zie ook onze email van 4 november 20. 
De regering heeft de coronamaatregelen verder aangescherpt. Eén van de maatregelen is dat we nog maar met 2 personen samen buiten mogen zijn. Dit heeft tot gevolg dat we vanaf 5 november 2020 alleen nog têtê a têtê kunnen spelen. Dit is natuurlijk ook erg leuk om te doen. Maar ook dan blijft gelden dat je 1,5 meter afstand van elkaar moet houden. 

De eerdere maatregelen (zie hieronder) blijven tot nader order van kracht.

Zodra er meer nieuws is laten we dat zo snel mogelijk weten. 

Blijf gezond en let op elkaar. 

Têtê a têtê toernooi op 17 oktober 2020 gaat niet door.

Nieuwe regels voor boulen op maandagavond en woensdag- en zaterdagmiddag. Zie ook onze email van vrijdag 16 oktober 2020

 1. Vooraf opgeven bij Frans de Wilde. Zijn telefoonnummer is 030 2617508 of 06-46541262. Opgeven kan alleen op de dag zelf. Woensdag en zaterdag tot 12.00 uur en maandag tot 17.00 uur. Frans vertelt je als hoeveelste lid je je die dag hebt aangemeld. Ben je nummer 25 dan kun je helaas niet meedoen, maar ben je wel nummer 1 voor de volgende keer enz.
 2. Er mogen geen tripletten meer gespeeld worden.
  Zijn er 14, 18 of 22 leden die zich hebben opgegeven, dan spelen de 2 leden die zich als laatsten opgaven têtê a têtê.
  Zijn er 15, 19 of 23 leden die zich hebben opgegeven, dan spelen de 3 leden die zich als laatsten opgaven met z’n 3en têtê a têtê op één baan. (Onderling ruilen mag natuurlijk altijd)
 3. Geen officiële wedstrijden, dus morgen geen têtê a têtê toernooi. Wel vrij spelen vanaf half 2.
 4. Een aantal banen zijn afgezet met rood/witte linten. Kruip er niet onderdoor en stap er niet overheen.
 5. Geen alcohol op de baan en geen catering. Je mag natuurlijk wel voor jezelf alcoholvrije dranken mee nemen. Als De Schakel open is, kun je daar koffie of limonade kopen.
 6. Heb je klachten die op corona kunnen wijzen zoals hoesten en niezen geef je dan niet op. Ook niet als je (nog) geen koorts hebt.
 7. Arjen de Grijff en Geert Eshuis zijn door het bestuur aangesteld als corona coördinatoren. Aanwijzingen van hen (of van het bestuur) moeten direct opgevolgd worden. Geert en Arjen zijn door het bestuur gemachtigd officiële waarschuwingen te geven. Bij een 2e officiële waarschuwing ontvangt het lid een brief van het bestuur waarin staat dat hij/zij een maand niet mag komen boulen.

Afwijkende regels kampioenen 2020

In de maanden april mei en juni konden we door de coronamaatregelen geen toernooien spelen. Daardoor spelen we in 2020 maar 5 keer zowel het 1e zaterdag- als het doublettoernooi. De reglementen van deze toernooien bepalen dat je, om voor het kampioenschap in aanmerking te komen, minstens 4 van de 6 toernooien moet hebben gespeeld.

Als bestuur hadden we 2 opties:
1. Geen kampioenen 1e zaterdag en doublet
2. Om voor het kampioenschap in aanmerking te komen, tellen we dit jaar 4 van de 5 toernooien
Na rijp beraad hebben voor optie 2 gekozen. 

Brief van onze voorzitter Henk Koet aan de leden van 26 juni 2020

Beste Leden,

Groot nieuws van onze Mark Rutten. Zoals het er nu voor staat kunnen wij met gepaste maatregelen weer wat toernooien organiseren. Dat houdt in, dat de anderhalve meter van toepassing blijft, zeer belangrijk, laten wij elkaar corrigeren netjes en beleefd. Tasjes etc. zet ze ergens neer zodat je elkaar de ruimte geeft. Wij proberen het zo te organiseren dat er genoeg ruimte is voor iedereen op het veld. Wij kunnen de 1e zaterdag 4 juli al spelen, zie bijlage toernooi agenda van af juli is het aangepast. Volg de aanwijzingen van de wedstrijdleiding.   Zijn er vragen dan kan je mij bellen of mailen. Het bestuur komt 7 Juli weer bij elkaar, zijn er tips of een agenda punt, graag voor 4 juli mailen of bellen.

Met vriendelijke groet

Henk Koet, Voorzitter

Tel. 0633002621

Mail: henk.koet@ziggo.nl

Gezamenlijk kijken naar de uitvaart van Greet

De uitvaart vindt plaats zaterdag 20 juni 2020 en begint om 11.30 uur.
Vanwege de coronamaatregelen kunnen de leden daar helaas niet naar toe.
Het bestuur nodigt de leden uit om samen in Buurthuis De Schakel naar de uitvaart te kijken.
Graag voor 11.25 uur aanwezig zijn. De zaal opent om 11.15 uur.

Na afloop bieden wij de gelegenheid om met een kopje koffie nog even herinneringen aan Greet op te halen. 

Donderdag 18 juni 2020 is er in Uitvaartcentrum Domstede van 19.15 tot 20.00 uur gelegenheid om afscheid te nemen en te condoleren. 

Brief van onze voorzitter Henk Koet van 9 mei 2020:

Beste leden ,

Eindelijk goed nieuws van onze Mark Rutten, wij kunnen  vanaf maandag weer de baan op, om onze geliefde sport te spelen. Helaas geen toernooien spelen. Maar wij zijn er nog niet, wij moeten de  komende tijd aangepast spelen. Dat houd in, op gepaste afstand 1.5 meter van elkaar. De ballen markeren zodat je alleen je eigen ballen pakt en niet van de tegenstander. Er wordt vanuit 1 richting gegooid d.m.v. een cirkel op de grond, vanuit daar wordt het spel gespeeld. Het team die aan de beurt is staat in het veld, de tegenstanders staan naast het veld, op afstand 1.5 meter van elkaar. Dit zijn de richtlijnen die het bestuur bekeken heeft en uitgeprobeerd hebben. Deze methode houden  wij aan tot deze weer aangepast kunnen worden.   

Ook kan je voor je eigen veiligheid vinylen  handschoenen dragen. Als je hoest , verkouden bent of moet niezen, blijf thuis, breng een ander niet in gevaar. Beste mensen houd je aan de regels, zodat wij met plezier ons spel kunnen blijven spelen. De regels op het veld heeft het bestuur gemaakt.  En ter plaatse beoordeeld. Laten wij consequent, met zijn allen deze regels handhaven.

Als er vragen zijn, kom naar mij toe of bel mij op..

De volgende bestuursvergadering  is op 7 juli.

Met vriendelijke groet

Henk Koet voorzitter

Tel. 0633002621

Brief van onze voorzitter Henk Koet van 22 april 2020:

Beste leden,

Opnieuw heeft onze premier Mark Rutten het volk toe gesproken. De jeugd mag weer mondjesmaat naar school en gepast sporten.

Wij ouderen mogen nog even thuis blijven. Blijf binnen is het advies en houdt anderhalve meter afstand. Wat is wijsheid? Toch naar buiten gaan en het risico lopen dat je ziek wordt of binnen blijven?

Zoals jullie weten heeft het bestuur 8 mei een vergadering op gepaste afstand van elkaar. Ik ben zelf elke keer de wedstrijd agenda aan het veranderen. Het wordt billen knijpen, de tijd gaat dringen om er toch nog wat van te maken. Ik zou eigenlijk  van jullie willen weten of jullie ideeën hebben hoe wij dit jaar verder kunnen gaan met onze geliefde sport.
Schroom niet en help mee te denken hoe wij dit jaar eventueel verder kunnen af maken.

Geert Eshuis heeft al aangeboden om mee te denken. Wie volgt?

 

Met vriendelijke groet

Henk Koet voorzitter

Email: henk.koet@ziggo.nl

Tel. 0633002621

Brief van onze voorzitter Henk Koet van 2 april 2020:

Beste leden,

Ik hoop dat het met iedereen goed gaat.

Wat een nare, moeilijke en eenzame tijd voor veel mensen.

 

Gisteren hebben wij allemaal gehoord dat deze vreemde toestand nog in ieder geval tot 1 Juni blijft duren.

En scholen eet- en drink gelegenheden dicht blijven tot en met 28 april.

21 April volgt er een nieuwe persconferentie.

 

Lieve mensen ik hoop dat wij in juni weer op de velden kunnen spelen met de benodigde maatregelen, die dan van toepassing zijn. Wij moeten dan drie maanden in zien te halen. Dat zal waarschijnlijk niet lukken, maar wij doen zeker ons best om zoveel mogelijk de wedstrijden die echt van belang zijn zoveel mogelijk te spelen. Ik denk aan het doublette toernooi, euro woensdag , tête a tête en de eerste zaterdag toernooi. Hebben jullie ideeën over het inhalen van de wedstrijden dan hoor ik het graag. 8 Mei hebben wij een bestuursvergadering en dan hopen wij alles te kunnen regelen wat nodig is. Ook met jullie hulp.

 

Met vriendelijke groet

Henk Koet Voorzitter

Tel. 0633002621