22 maart: Euro Woensdag, opgeven is niet nodig. Uiterlijk 12:50 uur op de baan aanwezig zijn!!