• 14 juni: Euro woensdag 13:00 uur
  • 24 juni: Doubletten Bike Totaal 10:00 uur
  • 1 juli: 1e Zaterdag 13:00 uur

Via onderstaande link komt u bij een beknopte uitleg van de spelregels van Petanque.

 

Via onderstaande linkvindt u de  spelregels van de NJBB. Deze volgen wij zo goed als mogelijk gaat op onze banen.

Hierin staat ook hoe de regels precies zijn mbt het uitwerpen van de but.

Wijziging in regels omtrent uitwerpen but: minstens 50 cm (was 1m) van enig obstakel en van de verlieslijnen (uitlijnen).
Let op: In het RPS staat daarbij aangegeven dat er géén minimale afstand geldt tot de lijnen
aan de zijkant (de lange kant) van de baan. Dit laatste is alleen van toepassing als wordt
gespeeld op afgebakende banen, dus wanneer het speelveld door middel van
markeringslijnen is verdeeld in afzonderlijke banen.
De afstand van het but tot een andere in gebruik zijnde cirkel of but moet minstens 1,5
meter zijn.

 

Het but moet zowel na het uitwerpen als na iedere verplaatsing worden gemarkeerd.

 

Belangrijlk voor ballen dichtbij de randen van onze banen:

In meer artikelen is nu bepaald dat boules alleen mogen worden teruggelegd als zij waren
gemarkeerd, zodat nu in alle gevallen geldt dat terugleggen alleen is toegestaan als de positie
vooraf gemarkeerd was.