22 maart: Euro Woensdag, opgeven is niet nodig. Uiterlijk 12:50 uur op de baan aanwezig zijn!!

Onze 1e zaterdag sponsoren

Zij stellen waardebonnen van hun bedrijf ter beschikking voor de prijswinnaars.

Foodmaster

Zij geven elke 1e zaterdag een schaal met hapjes