• 14 juni: Euro woensdag 13:00 uur
  • 24 juni: Doubletten Bike Totaal 10:00 uur
  • 1 juli: 1e Zaterdag 13:00 uur

Onze 1e zaterdag sponsoren

Zij stellen waardebonnen van hun bedrijf ter beschikking voor de prijswinnaars.

Foodmaster

Zij geven elke 1e zaterdag een schaal met hapjes