Algemene Leden Vergadering & Bekendmaking winnaars 2022 & kleding passen!! - Vrijdag 27 januari 2023 - 20:00 uur - De Schakel

Het bestuur is per email te bereiken op info@vleudeboules.nl.

 

Het bestuur van Vleu de boules bestaat uit:

Voorzitter:
Leo Rusman

Secretaris:
Jolanda van Groeningen

Penningmeester:
Geert Eshuis - Ad interim

Jolanda van Groeningen - Ad interim

 

Algemene leden:
Arjan de Grijff - sponsoring, prijzen

Geert Eshuis - wedstrijdleiding, website