Opgeven voor doublettoernooien bij Geert Eshuis. Telefoonnummer en emailadres staan in de ledenlijst.

Afwijkende regels kampioenen 2020

In de maanden april mei en juni konden we door de coronamaatregelen geen toernooien spelen. Daardoor spelen we in 2020 maar 5 keer zowel het 1e zaterdag- als het doublettoernooi. De reglementen van deze toernooien bepalen dat je, om voor het kampioenschap in aanmerking te komen, minstens 4 van de 6 toernooien moet hebben gespeeld.

Als bestuur hadden we 2 opties:
1. Geen kampioenen 1e zaterdag en doublet
2. Om voor het kampioenschap in aanmerking te komen, tellen we dit jaar 4 van de 5 toernooien
Na rijp beraad hebben voor optie 2 gekozen. 

 

We spelen de volgende toernooien:

Doubletten
Inschrijven door teams van 2 personen.
In de maanden maart, april, mei, juli, augustus en oktober (in 2020 ook in september)

1e zaterdag
elke 1e zaterdag van de maanden maart t/m oktober

Nico Romijn Euro 
In de maanden maart, april, mei, augustus, september en oktober

Overige
Wapen van Haarzuylen
Têtê a têtê 
Harmelen uit en thuis (door de coronamaatregelen helaas niet in 2020)
BCO thuis (door de coronamaatregelen helaas niet in 2020)